प्राथमिकताप्रप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने

Nepal Rastra Bank

वाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत प्राथमिकताप्रप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परमिार्जन गरी कृषि क्षेत्रमा न्यूनतम १० प्रतिशत र ऊर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरीएको छ ।

विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले समेत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आफ्नो कुल कर्जाको क्रमशः न्यूनतम १५ प्रतिशत र १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थ ागरेको छ । वाणिज्य बैंकहरुलाई सबै प्रदेशहरुमा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहित गरिने उल्लेख छ ।

ss-college