यस्तो भएको थियो त्यो दिन…. यूएस बंगला विमान दुर्घटनामा बाँच्न सफल एक व्यवसायीसँगको कुराकानी