‘अनुकुल बाताबरण बनाइदिए धागो र कपडा उद्योगले १० लाख रोजगारी सिर्जना गरेर देखाउँछ’