‘पुँजी पर्याप्तताको हिसावले नेपाल बैंक पहिलो नम्बरमा छ’