‘नीतिगत सुधारले मात्रै लगानी आउँदैन्, कर्मचारीको क्षमता बढाएर निजीक्षेत्रमैत्री बनाउनुपर्छ’