सबै नेपालीसम्म चाँडै स्वास्थ्य बीमा सुविधा पुर्याउँछौंः पोखरेल (भिडियो)