कोरोना बीमाको मापदण्ड बनाउँदा निजी ल्याबलाई टेष्ट गर्न दिने सरकारी नीति नै थिएन्

चिरञ्जीवी चापागाईं, अध्यक्ष, बीमा समिति